Готови проекти на къщи

Готовите предложения в сайта имат голямо значение за екипа на Proektinakashti.bg. Те могат са полезни и за потребителите и бъдещите клиенти. Защо сме убедени в това? Всеки публикуван проект всъщност представлява завършена концепция на дом. В него са предвидени жилищни и санитарни помещения, гаражи, веранди – всичко, което е необходимо за създаването на визията на функциониращото жилище. Цялата работа по архитектурно-строителния проект се извършва от високо квалифицирани специалисти с богат практически опит.

Нашият екип може да изпълни всички необходими проекти за строително разрешение на вашата къща, както и да нанесем  корекции на всеки готов предложен проект. Възможна е всяка промяна, която ще ви помогне да изберете своя нов дом: разместване и промяна на помещения, промяна на размера им. Целта е да се предложат оригинални архитектурни, инженерни и дизайнерски решения, които да удовлетворят и най-капризния вкус.

Ние сме на разположение за всяко ваше предложение, стига то да отговаря на нормите за проектиране.

Всички предложения в сайта Proektinakashti.bg са авторски!

Въпреки че говорим за готови проекти, важно е да се каже, че те са създадени от нашия екип. Това означава, че ако решите да изберете едно от тях, дори при минимални корекции, пак ще бъдете притежател на уникално архитектурно решение. Вашият архитектурен проект на дома е изработен според всички изисквания и стандарти. Неговата функционалност е вън от съмнение.

Обявените цени за проектиране включват технически проекти по следните части:

  • Архитектура с екстериорни фотореалистични  визуализации
  • Строителни конструкции с включен технически контрол
  • Водоснабдяване и канализиция
  • Електро инсталации
  • Енерфийна ефективност
  • Оценка за съответствие на част енергийна ефективност                                                

В цената не са включени:

  • Геодезическо заснемане
  • Вертикална планировка и трасировъчен план
  • Отопление вентилация и климатизация (изсква се в някои общини)
  • Геоложки доклад (изисква се само в някои общини)

 

Разгледайте предложените готови проекти и се свържете с нас, за да започнем съвместна работа по проекта на вашето бъдещо жилище.